25jul 2017

Lidgeld tarieven 2017 - 2018

Aan alle leden : gelieve jullie lidgeld niet vergeten te betalen !

Lidgeld 2017 - 2018Spelers

MulitMove  (10-beurten kaart)               45 euro

Supermicroben/Microben/Benjamins             150 euro

 2de/3de kind in dezelfde categorie                  110 euro

Pupillen/Miniemen/Cadetten                           160 euro

Juniors                                                              180 euro

Seniors  - studenten                                        180 euro

Seniors  (niet-studenten)                                 190 euro

Supermicroben/ U8     (geboortejaren 2011, 2010)

Microben/ U10            (geboortejaren 2009, 2008)

Benjamins/ U12          (geboortejaren 2007, 2006)

Pupillen/ U14               (geboortejaren 2005, 2004)

Miniemen/ U16            (geboortejaren 2003, 2002)

Cadetten/ U18             (geboortejaren 2001, 2000)

Juniors/ U21                (geboortejaren 1999, 1998, 1997)

Niet spelers

Verzekerde leden/of uit sympathie        25 euro

Hoe betalen?

Bij voorkeur in de maand JULI op rekening nr : BE 89 7351 4012 6285 van Stevoort Basketbalclub met vermelding van de naam van het lid.

In de ledenbijdrage zit uiteraard ook uw verplichte basisverzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. De polisvoorwaarden kan u consulteren op de website van de Vlaamse basketballiga of op onze website.

Partners
LBBF           Limburg United LOTTO LIMBURG ACADEMY BIG24 Inseason & Offseason     MultiMove